Trpasličí set

Středně dobrý, lze získat po mrtvých trpaslících.
Hornická pláštěnka
obrana +3
obrana na střelbu +3
Trpasličí helma
šťastný zásah +2
obrana +4
obrana na střelbu +3
Válečná sekera
útok +4
útok na budovy +3
útok na skřety +2
Drátěná košile
obrana +7
obrana na střelbu +4
Smaragdový prsten
střelba +2
přírůstek energie +1
rožšíření zdraví +100
Klanový štít
šťastný zásah +3
obrana +4
obrana na střelbu +3
Stéla stařešiny
střelba +2
šťastný zásah +3
přírůstek energie +2
Havířské boty
obrana +3
zásoba energie +300
unese surovin +400